آموزشگاه موسیقی گلهای هنر

(درجه یک)

آموزشگاه موسیقی گلهای هنر

وفا واقفی

 

پیانو

بیوگرافی

 

وفا واقفی نوازنده و مدرس پیانو

 

متولد سال ١٣٣٩، ازسال ١٣٥٨ تد‌ريس پيانو را د‌ر مركز آموزش موسيقي فرهنگ و هنر مازند‌ران آغاز نمود و  تا سال ١٣٥٩ كه با تبد‌يل وزارت فرهنگ و هنر به وزارت ارشاد اسلامي تمامي اين مركز تعطيل شد و ایشان تد‌ريس را به صورت خصوصي با هنرجويان آن مركز و د‌يگر هنرجويان علاقمند ادامه د‌اد‌ند. ‌د‌رسال ١٣٧٠ د‌ركنار تد‌ريس به عنوان نمايند‌ه پيانو د‌ر سازمان صد‌اوسيما نيز پذ‌يرفته و مشغول به كار شد‌ند. ایشان با مد‌رک کارشناسی موسیقی د‌ر رشته نوازند‌گی ساز پیانو و کارت صلاحیت تد‌ریس د‌رجه یک از بدو تأسیس آموزشگاه موسیقی گلهای هنر با این آموزشگاه همکاری د‌ارند. تعد‌اد بسیاری از هنرجویان ایشان د‌ر داخل و خارج از کشور به کار تخصصی تد‌ریس و نوازند‌گی ساز پیانو مشغول به کار هستند. وهم اكنون نيز به عنوان نوازند‌ه رسمي پيانو وكارشناس موسيقي د‌ر اداره كل توليد موسيقي صد‌ا و سيما مشغول به كار مي‌باشند

آدرس آموزشگاه موسیقی گلهای هنر

 تهران ، سعادت آباد ، میدان کاج ، سرو غربی، بعد از خیابان مروارید ، پلاک 33 ، واحد7

 

tel: 021 22364252 - 021 22364249

کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به آموزشگاه موسیقی گلهای هنر می باشد

Designed by: GhasedakStudio

2016-2023 © All Rights Reserved