آموزشگاه موسیقی گلهای هنر


تار ، سه تار ، دف

نازیلا لقاءﻣﺘﻮﻟﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ، وی باعلاقه وافری که به هنر داشت با تشویق مادرش بهناز ذاکری و پی گیریهای پدرش محمد علی لقاء  ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ  ﮔﺮﺍﻓﯿﮏ  هنرستان هنرهای تجسمی دختران

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩ

در ﺳﺎﻝ ۱۳۶۷ در طی پنج سال با ساز ﺳﻨﺘﻮﺭ توسط  مادرش آشنا گشت و در سال ۱۳۷۲  سه تار را با سرکار خانم پروانه حاج غلامحسین آغاز کرد وهمچنین از کلاسهای جناب آقای محمد رضا ابراهیمی بهره برد،  او ساز تار را در ۱۳۷۳ نزد

 ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﺮﯾﺒﺮﺯ ﻋﺰﯾﺰﯼ آغاز کرد و پس از چند سال نزد ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻇﺮﯾﻒ ادامه داد

همچنین  ساز  دف را نزد استاد ﺍﺭﺩﺷﯿﺮ ﮐﺎﻣﮑﺎﺭ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ و از راهنمایی های استاد بیژن کامکار بهره جست.  او فعالیت گروه نوازی را به همراه گروه گلبانگ به سرپرستی استاد بهناز ذاکری با نوازندگی سه تار و دف آغاز کرد و در طی چند سال با نوازندگی تار باس، رباب باس و دف با گروه همیاری کرد و در طی سالهای اخیر نوازندگی ساز تار و دف را عهده دار بود

ﮐﻨﺴﺮﺕ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﻭﺣﺪﺕ، ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮﺍﻫﺎ،

ﺟﺸﻮﺍﺭﻩ ﻓﺠﺮ،ﯾﺎﺱ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﺍﺗﺮﯾﺶ، ﺑﻠﮋﯾﮏ، ﺭﻭﻣﺎﻧﯽ،

چین ( ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺯﻥ ) ، ﯾﻮﻧﺎﻥ، ﻣﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎﻥ، ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﭼﮏ،

ﺍﺳﻠﻮﻭﻧﯽ، ﭘﺮﺗﻐﺎﻝ، ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ،ﺳﻮﯾﯿﺲ ( ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ملل متحد) ، روسیه و...داشته است

ﺍﻭ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻮﺍﯼ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﻮﺍﺩ  ﺑﻄﺤﺎﯾﯽ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻝ انگیزان به سرپرستی فریبرز حمیدی همکاری داشته است

وی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪﺭیس در آموزشگاه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ پویا، فرهنگسرای ابن سینا، معرفت، آموزشگاه موسیقی آوای دل، مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ، کلاسهای آزاد دانشکده هنر دانشگاه الزهراء را داشته است،

 او در ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﺪﺭﯾﺲ در آموزشگاه

 ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﻫﻨﺮ و ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ موسیقی صدا

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . وی  با توجه به تجربیات گروه نوازی  که در طی بیست و چند سال در کنار مادرش و گروه گلبانگ بدست آورد  در ﺳﺎﻝ ۱۳۸۶ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻭﺍﯼ ﻧﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﺍﺩ ، اعضای گروه متشکل از هنرجویان او در سازهای تار،  سه تار و دف،  همچنین افراد متفرقه در سازهای دیگر و بخش آواز بودند مجموعه قطعات اجرا شده آوای نهان اعم از قطعات ضربی و تصانیف در مایه و دستگاه های مختلف موسیقی ایرانی از ساخته های اوست ، این گروه

ﺍﺟﺮﺍﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻋﺪ، ﺗﺎﻻﺭ ﻓﺎﺭﺍﺑﯽ، ﺗﺎﻻﺭ ﺧﺮﺩ، ﺗﺎﻻﺭ ﭼﻤﺮﺍﻥ ، فرهنگسرای قانون، سالن اریکه ایرانیان، سینما ملت،  ینما پردیس

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻨﺘﺨب ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺷﻤﺴﻪ و کسب مقام اول در ژانر موسیقی سنتی در تهران در طی دو سال پی در پی که یکی از امتیازات برتر گروه بخش آهنگسازی بود. اکنون آوای نهان با ترکیب تازه ای مشغول میباشد

موسیقی متن بخشی از نجوای عشق به نوازندگی نازیلا لقاء می باشد

تلفن:  22364252 - 22364249

با مجوز رسمی

درجه یک

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

Home - صفحه نخست اساتید سازهای سنتی سنتور: بهناز ذاکری نی: محسن بیگلری تار، سه تار، دف : نازیلا لقاء کمانچه: آزاده لقاء ویولن: محمدرضا ترابیان اساتید سازهای جهانی Contact - ارتباط با ما