آموزشگاه موسیقی گلهای هنر

اسامی اساتید

سازهای جهانی

پیانو

همنوازی موسیقی جهانی

وفا واقفی

گیتار الکترونیک و

 آکوستیک و پاپ

دانیال ایزدی

پیانو

شهرزاد رحیمیان

پیانو

رضا طاهری

ویولن

آزاده لقاء

بیوگرافی بیوگرافی بیوگرافی بیوگرافی بیوگرافی بیوگرافی بیوگرافی بیوگرافی

فلوت

محمدعلی لقاء

ویولن

ابراهیم لطفی

اساتید سازهای جهانی

موسیقی متن اثر ایلیچ چایکوفسکی می باشد

تلفن:  22364252 - 22364249

با مجوز رسمی

درجه یک

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ویولنسل

ارسلان علیزاده

بیوگرافی

گیتار کلاسیک

محسن محترمی

ویولن

آرمین قضاتی

بیوگرافی
Home - صفحه نخست اساتید سازهای جهانی فلوت: محمدعلی لقاء ویولن: ابراهیم لطفی پیانو: وفا واقفی پیانو : شهرزاد رحیمیان پیانو : رضا  طاهری ویولن: آزاده لقاء ویولنسل: ارسلان علیزاده  گیتار کلاسیک: محسن محترمی گیتار الکترونیک،آکوستیک،پاپ:دانیال ایزدی پیانو: علی حاجی کریم ویولن: آرمین قضاتی سلفژ و آواز: کیانا خواجه ارف کودکان: کاملیا داودی اساتید سازهای سنتی Contact - ارتباط با ما

پیانو

علی حاجی کریم

بیوگرافی

سلفژ و آواز

کیانا خواجه

بیوگرافی

ارف کودکان

کاملیا داودی

بیوگرافی