آموزشگاه موسیقی گلهای هنر

اسامی اساتید

سازهای جهانی

پیانو

همنوازی موسیقی جهانی

وفا واقفی

گیتار الکترونیک و

 آکوستیک و پاپ

دانیال ایزدی

پیانو

شهرزاد رحیمیان

پیانو

رضا طاهری

ویولن

آزاده لقاء

بیوگرافی بیوگرافی بیوگرافی بیوگرافی بیوگرافی بیوگرافی بیوگرافی بیوگرافی

فلوت

محمدعلی لقاء

ویولن

ابراهیم لطفی

اساتید سازهای جهانی

موسیقی متن اثر ایلیچ چایکوفسکی می باشد

تلفن:  22364252 - 22364249

با مجوز رسمی

درجه یک

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گیتار کلاسیک

مجید رادمرد

بیوگرافی

ویولنسل

ارسلان علیزاده

بیوگرافی

گیتار کلاسیک

محسن محترمی

ویولن

آرمین قضاتی

بیوگرافی
Home - صفحه نخست اساتید سازهای جهانی فلوت: محمدعلی لقاء ویولن: ابراهیم لطفی پیانو: وفا واقفی پیانو : شهرزاد رحیمیان پیانو : رضا  طاهری ویولن: آزاده لقاء ویولنسل: ارسلان علیزاده  گیتار کلاسیک: محسن محترمی گیتار الکترونیک،آکوستیک،پاپ:دانیال ایزدی گیتار کلاسیک: مجید رادمرد علی حاجی کریم سلفژ: آرمین قضاتی اساتید سازهای سنتی Contact - ارتباط با ما