آموزشگاه موسیقی گلهای هنر

پیانو

و همنوازی موسیقی جهانی

وفا واقفی


متولد سال ١٣٣٩ ازسال ١٣٥٨ تدريس پيانورادرمركز اموزش موسيقي فرهنگ وهنر مازندران اغاز نمود تاسال ١٣٥٩ كه باتبديل وزارت فرهنگ وهنر به وزارت ارشاداسلامي تمامي اين مركز تعطيل شدو استاد تدريس را به صورت خصوصي باهنرجويان ان مركزوديگر هنرجويان علاقمند ادامه دادند.درسال ١٣٧٠ دركنارتدريس به عنوان نماينده پيانودرصداوسيما نيز پذيرفته و مشغول به كار گرديدند

وهم اكنون نيز به عنوان نوازنده رسمي پيانو وكارشناس موسيقي در اداره كل توليد موسيقي صداوسيما مشغول به كار ميباشند

وي درسال ١٣٧٦ تحصيلات ليسانس موسيقي خودراباساز تخصصي پيانوبه پايان رسانيده  ودرسال ١٣٨١ از ابتداي شروع كاردر اموزشگاه موسيقي گلهاي هنرتا كنون ،بااين مركز اموزشي همكاري داشته وداراي كارت صلاحيت تدريس درجه يك ازورارت ارشاد ميباشد

تعداد بسياري از هنوجويان اين استاددركشور و خارج از كشور به كار تخصصي موسيقي (تدريس ،نوازندگي وتحصيل) مشغول ميباشند

تلفن:  22364252 - 22364249

با مجوز رسمی

درجه یک

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

Home - صفحه نخست اساتید سازهای جهانی فلوت: محمدعلی لقاء ویولن: ابراهیم لطفی پیانو: وفا واقفی پیانو : شهرزاد رحیمیان پیانو : رضا  طاهری ویولن: آزاده لقاء ویولنسل: ارسلان علیزاده  گیتار کلاسیک: محسن محترمی گیتار الکترونیک،آکوستیک،پاپ:دانیال ایزدی گیتار کلاسیک: مجید رادمرد علی حاجی کریم سلفژ: آرمین قضاتی اساتید سازهای سنتی Contact - ارتباط با ما